tuba_eng_zidne-no1

Prekarni rad

PREKARNI RAD: Šta znamo o radnom položaju umetnika? Tekst: Vida Knežević i Marko Miletić (Kontekst kolektiv) | Ilustracije: KURS Kontekst kolektiv je autonomna organizacija čiji rad predstavlja proces povezivanja kritičke teorije i prakse, polja kulture i medija, sa širom društvenom akcijom. FLEKSIBILIZACIJA Da li imate više poslova paralelno? Zašto? Koji su to tipovi posla? Ukoliko […]